Senteret sitt bannerbilde

Om oss


Ålesund Øre-Nese-Hals er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-hals området.

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Midt RHF.

Dette innebærer at klinikken er pålagt å drive i henhold til regler som følge av rammeavtale for avtalespesialister, inngått mellom legeforeningen og de regionale helseforetak. I tillegg følges de retningslinjer som er lagt i Lov om Spesialisthelsetjenesten, Helsepersonellloven, Lov om Pasientrettigheter i Norge.

Pasienter mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste, app og denne hjemmesiden kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet.

Vi jobber for å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter.