Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Høreapparater - Forløp fra henvisning til tilpasning

Vi er en avtalepraksis og må derfor ha henvisning fra fastlegen din før vi kan sette deg opp til time hos oss.

 

Utredning:

Når vi mottar henvisningen din settes du opp til en time for utredning. Der undersøkes du av ØNH-legen og audiografen tar en høreprøve (audiometri).

Finner vi nedsatt hørsel hvor det er behov for og ikke minst, ønske om å prøve høreapparater, blir vi enige om hvilken type du skal prøve. Apparatene bestilles så inn og du settes opp på en ny time for å tilpasse høreapparatene.

 

Tilpasning:

Når høreapparatene skal tilpasses tas det individuelle hensyn til hver enkelt. Høreapparatene skal passe til ditt hørselstap, dine ører og din livssituasjon. Det finnes mange forskjellige typer høreapparater, både når det gjelder utseende og forsterkning, Det er ingen høreapparater som er kåret til “det beste” apparatet, da opplevelsen av apparatene er svært individuelle. Naboens briller passer til naboen, det samme gjelder høreapparat.

Når du kommer for tilpasning blir det gjennomgått hvordan apparatene fungerer, rengjøring og hva du må gjøre i det daglige. Det blir gitt en del informasjon på denne timen så om du føler behov for det må du gjerne ta med en pårørende til timen. 

NAV dekker kostnadene for høreapparater, man har mulighet til å søke om stønad til nye høreapparater hvert 6. år.

Se: Høreapparat - nav.no og

Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav b: Høreapparat og tinnitusmaskerer - Lovdata

Vi søker om stønad til høreapparater når vi tilpasser høreapparatene. Audiografen ordner med dette for deg. Du må signere på søknad til NAV når du får tilpasset høreapparatene. Ta derfor med briller om du har behov for det og godkjent stempel fra NAV dersom du har problemer med å signere selv.

 

Forsikring:

Vi anbefaler at høreapparatene forsikres. Dette er noe du ordner med selv.

Skulle man være uheldig å miste høreapparatene før det er gått 6 år, må man i tilfelle kjøpe seg nye selv om man vil ha høreapparater.

Du får med informasjon om hvilken type høreapparater du har fått tilpasset, verdi og serienr når du er her på tilpasning. Dette kan du bruke for å ordne med forsikring hos ditt eget forsikringsselskap. Man har også en mulighet for forsikring gjennom medlemskap i Hørselshemmedes Landsforbund (www.hlf.no )

Man er ansvarlig for høreapparatene fra man tar de med seg hjem fra klinikken.

 

Kontroller:

Etter vi har tilpasset høreapparatene tar du de med deg hjem og prøver de ut. Du settes så opp til en time for kontroll. Dette blir ca 1,5-2 mnd etter tilpasningen.

Dukker det opp spørsmål eller utfordringer i utprøvningstiden er det bare å ta kontakt med audiografen din enten via telefon eller e-post.

Dersom du ikke er fornøyd med høreapparatene når du kommer tilbake på kontroll forsøker vi å finne årsaken til det. Kanskje må vi forandre på lyden, kanskje har du ikke brukt apparatet på riktig måte eller så må vi kanskje prøve en annen type. Vårt mål er at du får høreapparater som fungerer best mulig for deg.

Som nybegynner er det viktig at du selv også medvirker i denne prosessen. Uansett hvor gode høreapparatene er, vil man være avhengig av at de blir brukt riktig for å få et vellykket resultat. En gradvis tilvenning er det som anbefales når du er ny høreapparatbruker, men etter hvert bør høreapparatene brukes jevnt. Man bør prøve å bruke de så mye som mulig i utprøvningstiden. Helst hver dag og så mye som mulig i løpet av dagen. Ta pauser om du blir sliten, men ta de på igjen etter noen timer.

Du skal venne deg til å ta de på og av, du må venne seg til å ha noe inne i øret og ikke minst så skal hjernen venne seg til den nye lyden. Bruk de selv om du ikke «skal noe», det er alltid lyder rundt oss. Legg så merke til om det som du synes er ubehagelig i starten går seg til litt etter litt. Etter noen uker vil lydbildet mest sannsynlig ha endret seg og man tenker ikke like mye over det som var uvant i starten.

Hvis vi gjør mange justeringer når du kommer på kontrolltimen setter vi opp flere kontrolltimer. Dette vurderer vi underveis og tilrettelegger etter behov.

Er du fornøyd ordner vi med tildelingspapirene på høreapparatene. Disse sendes til NAV slik at de får beskjed om at du har fått høreapparater.

Vi tilbyr da kontroller etter 6 mnd eller 1 år.

Når du er pasient hos oss og du har fått høreapparater her kan du også ta kontakt med oss ved behov, vi trenger da ikke en ny henvisning.

 

Reparasjoner:

NAV dekker også kostnaden for eventuelle reparasjoner på høreapparatene. Det hender seg at noe ikke fungerer og hvis det ikke er noe vi kan ordne her på klinikken må de sendes til høreapparatleverandøren for reparasjon. Porto må man betale selv, men reparasjonen dekkes av NAV. (De dekker kun reparasjoner på sist tildelte høreapparat.)

 

Tilleggsutstyr:

Dagens høreapparater kan kobles til mobilen. Du kan bruke app’er som fjernkontroller og de har mulighet for hands-free løsning til mobilen for telefonsamtaler og streaming av musikk e.l.

Hvis du ønsker hjelp til oppkobling når vi tilpasser høreapparatene må du ha klart nødvendige passord for å laste ned app’en og det er en fordel om mobilen har de siste oppdateringene.

Man kan også kontakt de forskjellige høreapparatleverandørene for å få hjelp til dette.

Kontaktinformasjonen til disse finner på vår hjemmeside: Ålesund Øre-Nese-Hals - Høreapparat | HelseRespons (aalesund-onh.no)

 

Man kan også få tilleggsutstyr for å høre TV bedre hvis det fortsatt er en utfordring etter man har fått tilpasset høreapparater også. Tilleggsutstyr får man også dekt gjennom NAV.

Vi har også hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen som kan gjøre det lettere å få med seg det som blir sagt i samtaler med flere.

Dette søker vi om og ordner med etter behov.