Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Bilde av Om Oss

Om Oss

.

Ålesund Øre-Nese-Hals er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-hals området.

Klinikken er en avtalepraksis, dvs legene har driftsavtale med Helse Midt RHF.

Dette innebærer at klinikken er pålagt å drive i henhold til regler som følge av rammeavtale for avtalespesialister, inngått mellom legeforeningen og de regionale helseforetak. I tillegg følges de retningslinjer som er lagt i Lov om Spesialisthelsetjenesten, Helsepersonellloven, Lov om Pasientrettigheter i Norge.

Pasienter mottas etter henvisning fra primærhelsetjenesten, andre spesialister og sykehusavdelinger.

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste, app og denne hjemmesiden kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet.

Vi jobber for å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter.

Bilde av Tone Stokkereit Mattsson

Tone Stokkereit Mattsson

ØNH spesialist, PhD

Utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1996. Mangeårig erfaring som overlege ved Øre-Nese-Hals avdelingen Ålesund Sykehus.

Hun har spesiell kompetanse innen audiologi, og forsker på hjernens hørsel hos barn. Hun er faglig leder for Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-hals, Hørselsregisteret for barn. 

Bilde av Anita Parr  Yksnøy

Anita Parr Yksnøy

Autorisert Helsesekretær

Utdannet i 1983. Tidligere erfaring som helsesekretær fra bl.a. Kipervika Legekontor og dr Løland jacobsen.

Bilde av Gøril Ohrstrand Blengsli

Gøril Ohrstrand Blengsli

Autorisert Audiograf

Bachelor i audiologi ved NTNU i 2007.

Tidligere erfaring som audiograf fra blant annet Haugesund Sykehus og Ålesund Sykehus.

Bilde av Michael Damgaard Pedersen

Michael Damgaard Pedersen

Autorisert Audiograf

Bachelor i audiologi ved NTNU i 2020.

Tidligere erfaring som audiograf fra blant annet Stavanger Universitets Sykehus og Avtalespesialist i Stavanger.